Cách đọc giờ trong tiếng Anh như thế nào là đúng nhất?

By   Administrator    23/10/2019

Cách xem giờ trong Tiếng Anh đưa ra cách đọc giờ, nói giờ, hỏi giờ và trả lời giờ trong Tiếng Anh, giúp các bạn giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả.

Một trong những bài học đầu tiên thông dụng nhất khi học về tiếng anh giao tiếp đó là bài học về cách đọc giờ trong tiếng anh. Dưới đây, giasusinhvien.net sẽ chia sẻ cho các bạn các mẫu câu hỏi và trả lời về cách đọc giờ bằng tiếng anh.

Cách đọc giờ trong tiếng Anh

Cách đọc giờ trong tiếng anh dùng để hỏi

Có rất nhiều cách hỏi giờ trong tiếng anh, ở bài viết này sẽ tóm gọn lại thành 3 cách như sau:

 • Cách hỏi giờ lịch sự, trang nhã

Chúng ta có thể sử dụng mẫu câu:

 “ Could you tell me the time, please?” ( bạn có thể nói cho tôi biết là mấy giờ được không?)

Mẫu câu trên được sử dụng khi bạn nói chuyện với một người lạ.

 • Cách hỏi giờ thân mật

            - What time is it? 

            - What is the time?

               ( bây giờ là mấy giờ?)

Hai mẫu câu trên có thể được sử dụng khi bạn hỏi những người đã có mối thân mật, gần gũi với mình như là người trong gia đình , bạn bè thân thiết…

 • Cách hỏi giờ về một sự kiện, sự việc nào đó

Ta có thể sử dụng công thức:

What time/ when + do/ does/did + S + V ?

( do/ does dùng cho thì hiện tại, did dùng cho thì quá khứ)

Ex:  what time does his mother come here? ( mẹ của anh ấy sẽ tới đây vào lúc mấy giờ?)

When do you go home, Peter ? ( khi nào thì bạn về nhà vậy Peter ?)

Tham khảo thêm: Tên các môn học trong tiếng Anh

Cách đọc giờ trong tiếng anh dùng để trả lời

Một số mẫu câu tổng quát dùng để trả lời về giờ:

 • It’s/ It is… ( bây giờ là..)

Ex: it’s 6:45 pm ( bây giờ là 6 giờ 45 phút tối )

       It is 9 o’clock ( bây giờ là 9 giờ rồi )

 • Exactly…( chính xác là)

Ex: exactly eleven o’clock ( chính xác là 11 giờ rồi )

 • About… ( khoảng là.. )

Ex: about eight o’clock ( khoảng 8 giờ )

 • Almost ( hình như là…)

Ex: almost a quarter to eleven ( hình như là gần 11 giờ kém 15 phút)

 • Just gone ( chắc hơn…)

Ex: just gone 5 o’clock ( hơn 5 giờ rồi)

Lưu ý : Ngoài những cách trả lời trên, các bạn có một vài lưu ý đối với cách đọc giờ đúng, giờ hơn, giờ kém và một số cách đọc giờ đặc biệt khác.

 • Đối với giờ đúng

Đọc giờ đúng là cách đọc dễ dàng nhất mà ai cũng có thể đọc được.

Mẫu câu chung cho cách đọc này là:

Số giờ + o’clock (… giờ)

  Ex: it’s one o’clock ( bây giờ là 1 giờ )

 • Đối với giờ hơn

Cách đọc này sẽ thêm từ past ( hơn..) vào giữa số phút và số giờ

Số phút + past + số giờ (… phút …giờ )

Ex:  Six past nineteen (6:19)

       Three past eight ( 3:08)

Dùng trong trường hợp : 0 < số phút < 30

 • Đối với giờ kém

Cách đọc này sẽ thêm từ to vào giữa số phút và số giờ

Số phút + to + số giờ (…phút … giờ )

Ex: eight to thirty-six (8:36)

      Seven to fourty-six ( 7:46)

Dùng trong trường hợp : 30 < số phút < 60

 • Đối với một số cách đọc đặc biệt khác

 • Giờ rưỡi :

Sử dụng mẫu công thức:  half past + số giờ

Ex:  Half past eleven ( 11:30 )

        Half past ten (10:30)

 • Giờ hơn ( kém ) 15 phút :  

Với cách đọc này chúng ta sẽ sử dụng :

+ giờ hơn 15 phút : a quarter past + số giờ

Ex: A quarter past two ( 2:15)

A quarter past eight (8:15)

+ giờ kém 15 phút : a quarter to + số giờ

Ex: A quarter to three ( 3: 45 )

A quarter to five ( 5:45)

 • 12 giờ trưa ( đêm) :

Để phân biệt 12 giờ trưa hay đêm, ngoài việc sử dụng 12 o’clock, ta có thể sử dụng midnoon ( giữa trưa) hoặc midnight ( giữa đêm)

 • Sử dụng Am và Pm :

Đối với tiếng anh, người ta chỉ sử dụng khung 12 giờ chứ không dùng khung 24 giờ.

+ Am: sử dụng trong khung giờ sáng từ 0-12 giờ

+ Pm : sử dụng trong khung giờ tối từ 12-24 giờ

Ex:  6:15 am – a quarter past six in the morning 

        9 pm – nine o’clock in the afternoon

Tham khảo thêm: Cách phát âm nguyên âm đôi (diphthongs) trong tiếng Anh 

Lời kết

Cách đọc giờ trong tiếng anh được coi là một phần cơ bản trong tiếng anh giao tiếp hằng ngày. Khi bạn nắm chắc được cách đọc giờ và phân biệt được cách sử dụng của nó thì bạn có thể tự tin giao tiếp với người khác bằng tiếng anh.

Nên nhớ, nắm vững được lý thuyết thôi là chưa đủ, các bạn hãy thực hành nói chuyện với mọi người để thành thạo hơn. Chúc các bạn sẽ đạt được thành công với môn tiếng anh !

Xem thêm:

5/5 (2 bình chọn)