Mệnh đề quan hệ rút gọn và những điều mà bạn cần phải lưu ý

By   Administrator    28/11/2019

Mệnh đề quan hệ rút gọn là cấu trúc quan trọng trong Tiếng Anh. Làm sao để tạo thành mệnh đề quan hệ rút gọn đúng cách. Tìm hiểu về mệnh đề quan hệ rút gọn.

Mệnh đề quan hệ rút gọn là cấu trúc quan trọng trong Tiếng Anh. Vậy làm sao để tạo thành mệnh đề quan hệ rút gọn đúng cách. Hãy cùng giasusinhvien.net tìm hiểu những chia sẻ hữu ích sau đây nhé.

Mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh

Nhắc lại kiến thức về mệnh đề quan hệ

Định nghĩa

Mệnh đề quan hệ là mẫu câu có tác dụng nhấn mạnh hoặc giải thích rõ hơn về danh từ (đối tượng) đứng trước đó, danh từ này có thể chỉ người hoặc chỉ vật.

Ví dụ:

- The boy who lives near my house is very handsome .

(Cậu bé, người sống gần nhà tôi rất đẹp trai.)

- The book which is on table is mine.

(Quyển sách, cái mà ở trên bàn là của tôi.)

Tham khảo thêm: Hoán dụ là gì?

Các đại từ quan hệ thường gặp

- Who: who thay thế cho danh từ dùng để chỉ người đứng trước nó, đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

+ Cấu trúc: N (person) + who + V

+ Ví dụ: The man who sits there is my father.

        ( Người đàn ông, người ngồi đằng kia là bố tôi.)

- Which: thay thế cho danh từ dùng để chỉ vật đứng trước nó, đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

+ Cấu trúc: N (thing) + which + V + O

                N (thing) + which + S + V

+ Ví dụ: The pizza which I had for dinner was absolutely too jummy

           (Chiếc pizza mà tôi đã có cho bữa tối thực sự rất ngon.)

          The bicycle which was bought two days ago is very modern.

          ( Chiếc xe đạp mà được mua cách đây 2 ngày rất hiện đại.)

- Whom: đại từ này thay thế cho danh từ chỉ người nhưng nó đóng vai trò như một túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ.

+ Cấu trúc: N (person) + whom + S + V

+ Ví dụ: The boy whom I talked with yesterday is very kind

           ( Chàng trai mà tôi nói chuyện cùng hôm qua rất thân thiện.)

- That: Thay thế cho được cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật, đóng vai trò như một chủ ngữ trong câu. Thường được dùng trong các mẫu câu so sánh nhất, sau cách từ chỉ số thứ tự và sau các đại từ bất định.

+ Cấu trúc: N (person/thing) + that + V

+ Ví dụ: This is the first time that I have ever eaten this kind of hotdog.

           (Đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn loại xúc xích này.)

Tham khảo thêm: Các từ nối trong tiếng Anh cần phải biết khi học tiếng Anh

Rút gọn mệnh đề quan hệ

Để rút gọn mệnh đề quan hệ có 3 cách sau:

Rút gọn bằng cụm V_ing

- Khi mệnh đề ở dạng câu chủ động, ta sẽ dùng V_ing để rút gọn.

- Phương pháp: bỏ đại từ quan hệ, động từ sau đó chuyển về dạng V_ing

- Ví dụ: The woman who stands there is my mother.

→ The woman standing there is my mother.

( Người phụ nữ đứng ở kia là mẹ tôi.)

Rút gọn bằng các phân từ hai

- Khi mệnh đề quan hệ ở dạng bị động thì ta dùng phân từ hai để rút gọn mệnh đề.

- Phương pháp: Bỏ đại từ quan hệ và động từ tobe, đổi động từ chính về dạng phân từ hai.

- Ví dụ: The novel which was written by Nam Cao is very meaningful.

→  The novel written by Nam Cao is very meaningful.

( Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Nam Cao rất ý nghĩa.)

Rút gọn bằng “ to + V- nguyên thể”

- Khi mệnh đề quan hệ có các từ chỉ số thứ tự , sự so sánh nhất, sự duy nhất thì ta dùng “ to + V- nguyên thể” để rút gọn.

- Phương pháp: bỏ đại từ quan hệ, thêm “ to” và chuyển động từ về dạng nguyên thể.

- Ví dụ: She is the youngest girl who takes part in this competition.

→  She is the youngest girl to take part in this competition.

(Cô ấy là cô gái trẻ nhất tham gia vào cuộc thi này.)

Tóm lại các bước rút gọn mệnh đề quan hệ

Bước 1

Xác định mệnh đề quan hệ bắt đầu từ đâu. Thường mệnh đề quan hệ sẽ nằm sau các đại từ quan hệ : who, which, that,…

Bước 2

Xác định mệnh đề quan hệ đang ở dạng nào: chủ động, bị động hay xuất hiện các từ đặc biệt chỉ số thứ tự, so sánh nhất, sự duy nhất, …

Bước 3

Điểm đặc trưng của mệnh đề quan hệ rút gọn là sẽ không còn các đại từ quan hệ. Vì vậy câu sau rút gọn cần bỏ đại từ quan hệ, và áp dụng tùy từng trường hợp để biến đổi động từ theo sau đó như 3 trường hợp đã nêu ở mục 2.

Tham khảo thêm: Những cách chia động từ tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ rút gọn là phần ngữ pháp quan trọng xuất hiện trong các kỳ thi lên cấp 3, đại học. Nắm vững kiến thức về cách rút gọn mệnh đề quan hệ là rất cần thiết. Bài trên đã cung cấp cho bạn những trường hợp cụ thể, hy vọng bạn có thể vận dụng linh hoạt các kiến thức trên. 

>> Tìm hiểu thêm:

5/5 (2 bình chọn)